Delar du vårt intresse för skogsnäringens digitalisering? Vad roligt! Branschdagen ”Skogens digitalisering” är mötesplatsen för skogsnäringen och akademi som anordnas av Swedish Center for Digital Innovation/Göteborgs Universitet. Dagens syfte är att främja framväxten av digital förmåga inom skogsindustrin genom att dela erfarenheter, kunskap och bygga relationer mellan akademi och näringsliv. Vi delar bland annat med oss av vårt pågående forskningsprojekt ”Digital förmåga i svensk skogsindustri” där vi i samarbete med Sydved fokuserat på vilken betydelse digitalisering har för både virkesaffären och som möjliggörare av nya affärer genom digitala plattformar. Dagen erbjuder också inspirerande inspel från digitalisering i andra branscher samt ett panelsamtal om möjligheter och utmaningar med öppen data för skogsnäringens digitalisering.

Datum: 27e februari 2019 från kl 9.30. Pågår till ca kl 17.
Plats: Lindholmen Science park, Göteborg (sal Pascal). Sista anmälan 20:e februari 2019.

Anmälan via länken här. 

Evenemanget är kostnadsfritt men vid frånvaro och utebliven avbokning utgår en no show-avgift om 300 kr.
Vid frågor, kontakta frida.ivarsson@ait.gu.se

Evenemanget är sponsrat av Stiftelsen Seydlitz MP Bolagen.

Bekräftade programpunkter (uppdateras löpande):

  • Frida Magnusdotter Ivarsson, doktorandstudent Swedish Center for Digital Innovation/Göteborgs Universitet

“Visionen om “Skogs-Uber””

Att möjliggöra flöden av skogsråvara mellan skogsägare och industri i svensk skogsindustri vilar på en djupt rotad tradition av personligt nätverkande. När kaffedrickande och skogsbesök är centrala taktiker i skogsindustrin för relationsbyggande med skogsägare tänker digitala uppstickare som Uber radikalt annorlunda vad gäller just relationer. Det är dags för etablerade bolag att fråga sig – hur byggs egentligen en affärsrelation i en digital värld?

Frida Magnusdotter Ivarsson är forskare vid Swedish Center for Digital Innovation och doktorand vid Göteborgs Universitet som studerar digital transformation i skogsindustrin. Hennes forskning fokuserar på värdeskapande i digitala ekosystem och organisatoriska följdeffekter av digitalisering. För ytterligare info, se https://www.linkedin.com/in/fridaivarsson/.

 

  • Fredrik Svahn, docent Swedish Center for Digital Innovation/Göteborgs Universitet

“Att kartlägga sitt ekosystem”

Digitala ekosystem består av relativt oberoende och självständiga aktörer, som realiserar egna idéer i samverkan med andra och med stöd av olika digitala verktyg. I flera branscher har sådana ekosystem visat sig mycket framgångsrika för att skapa genuint nya produkter och tjänster. Den här sessionen visar en praktiskt tillämpad metod för kartläggning och utforskning av existerande och framtida ekosystem.

Fredrik Svahn är docent vid institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs Universitet och aktiv forskare vid Swedish Center for Digital Innovation. Fredriks forskning inriktar sig  på digital innovation inom etablerade industriföretag, med särskilt fokus på digitala plattformar. För ytterligare info, se www.scdi.se/fredrik-svahn

 

  • Daniel Fellenius, marknadschef, och Örjan Vorrei, IT-chef, från Sydved

Att inleda en innovationsresa

Hur packar man väskan när man inte har en aning om resmålet? Sydved, ett skogsbolag som genom sitt tjänsteerbjudande till privata skogsägare köper avverkningsuppdrag och leveransvirke, har som huvuduppdrag att försörja fiberindustri och sågverk med rätt råvara. Hur anpassar man sin verksamhet och tar vara på möjligheterna i ett ökande digitalt tempo?

 

  • Johan Magnusson, docent vid Swedish Center for Digital Innovation

Vi har blivit så j#vla duktiga: Balanseringen av effektivitet och innovation

Digitaliseringen för med sig krav på såväl ökad automatisering och ökad innovation. Detta ställer nya krav på verksamheter som under lång tid vant sig vid att styra för kostnadseffektivitet, ofta på bekostnad av innovationsförmåga. Sessionen lyfter exempel kring misslyckande och framgång i denna till synes omöjliga balansgång.

Johan Magnusson är docent vid Swedish Center for Digital Innovation, ITIT Göteborgs universitet. Hans forskning berör balanseringen av effektivitet och innovation inom samhällets digitalisering. Han är aktiv som både forskare och rådgivare, inom såväl offentlig- som privat sektor. För ytterligare information, se www.scdi.se/johan-magnusson.

 

  • Matti Ahlqvist, site director AstraZeneca, Göteborg

Mer info kommer.

 

  • Thomas Nyström, forskare vid RISE Viktorias applikationsområde Sustainable Business

Genom att lyfta blicken från avfall till värdebevarande kan vi snabbare göra framsteg mot en uthålligare cirkulär ekonomi, genom att sluta, effektivisera och bromsa ner material och resursflöden. Digitalisering med smarta produkter och komponenter spelar här en viktig roll för en ökad resursproduktivitet och för digital tjänsteinnovation i industriella system.

I ett pågående forskningsprojekt utforskar RISE Viktoria tillsammans med aktörer i fordons och däckbranschen möjligheterna att skapa ett cirkulärt affärsekosystem för tunga men smartare fordonsdäck. Ett däcksystem med en potential att utnyttja mer av däckens funktionella liv genom kontinuerlig hälsokontroll, minska affärsriskerna vid funktionsförsäljning och spara värdefulla materialresurser.

Thomas Nyström är forskare vid RISE Viktorias applikationsområde Sustainable Business och fokuserar i sin forskning främst på produktdesign för cirkulära affärsmodeller och affärsekosystem. För mer info se: https://www.viktoria.se/application-areas/sustainable-business

 

  • Erik Willén, processledare digitalisering Skogforsk

Hur kan skogsbrukets produktionsdata användas för ökat värde av skogen?”

Skogliga operationer samlar in stora mängder av digitala produktionsdata som samtidigt öppnar upp för nya tillämpningar för mer kundanpassade virkesflöden och ökade värden från skogen. Skogforsk ger en översikt vad som är på gång och vilka möjligheter och utmaningar som finns nu och inom en snar framtid.

 

  • Magnus Hedin, chef utveckling/IT Biometria

“Digitalisering av skogsnäringen – hur hantera en hel bransch?”

Biometria fungerar som skogsnäringens eget Bankgiro. Här samlas data från Sveriges alla skogsföretag – från att trädet avverkas i skogen till dess att råvaran ankommer till alla skogsindustrier. Det är information om virkesaffärer, avverkning, transporter, miljöcertifiering, m.m. Det är en stor mängd data som idag mest används som underlag för fakturering men som har enorma utvecklingsmöjligheter. Genom att sammanställa olika data och bygga intelligenser kan processer optimeras och helt nya användningsområden öppna sig. Magnus Hedin, Verksamhetsområdeschef Utveckling/IT på Biometria, kommer att berätta mer om hur Biometria arbetar med innovation och vilka affärsutmaningar man står inför.

Magnus Hedin är Verksamhetsområdeschef Utveckling/IT på Biometria. Han är Jägmästare och har en lång yrkesbakgrund från skogsindustrin och IT-branschen med särskilt fokus på affärsutveckling.

 

  • Panelsamtal ”Öppen data – möjligheter och utmaningar för skogsnäringens digitalisering”

Bekräftade deltagare: Erik Willén, processledare digitalisering Skogforsk. Magnus Hedin, chef utveckling/IT Biometria. Patrik André, Enhetschef för Enheten för geografisk information, Skogsstyrelsen.